videos

آموزش استفاده از تلفن همراه ویژه سالمندان قسمت سوم

آموزش استفاده از تلفن همراه ویژه سالمندان قسمت سوم

در این بخش مهندس اردشیر کاویانی به آموزش دکمه های روی تلفن همراه آیفون پرداخته است . این برنامه در استودیوی صوتی و تصویری فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهیه و ضبط شده است .

آموزش استفاده از تلفن همراه ویژه سالمندان قسمت سوم

در این بخش مهندس اردشیر کاویانی به آموزش دکمه های روی تلفن همراه آیفون پرداخته است . این برنامه در استودیوی صوتی و تصویری فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهیه و ضبط شده است .

در این بخش مهندس اردشیر کاویانی به آموزش دکمه های روی تلفن همراه آیفون پرداخته است . این برنامه در استودیوی صوتی و تصویری فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهیه و ضبط شده است .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا