videos

تگ alt یا کدهای css؟ برای متن لوگو از کدام استفاده کنیم؟

تگ alt یا کدهای css؟ برای متن لوگو از کدام استفاده کنیم؟

در این ویدئو، مت کاتس به این سوال پاسخ داده است که برای متن لوگوی سایت ها از تگ alt استفاده کنیم و یا آن را با کدهای css مخفی کنیم؟ همچنین در لینک زیر به معرفی تگ Alt یا متن جایگزین تصویر و تأثیر آن بر روی سئو سایت پرداخته ایم: http://bit.ly/2VipAks

تگ alt یا کدهای css؟ برای متن لوگو از کدام استفاده کنیم؟

در این ویدئو، مت کاتس به این سوال پاسخ داده است که برای متن لوگوی سایت ها از تگ alt استفاده کنیم و یا آن را با کدهای css مخفی کنیم؟ همچنین در لینک زیر به معرفی تگ Alt یا متن جایگزین تصویر و تأثیر آن بر روی سئو سایت پرداخته ایم: http://bit.ly/2VipAks

در این ویدئو، مت کاتس به این سوال پاسخ داده است که برای متن لوگوی سایت ها از تگ alt استفاده کنیم و یا آن را با کدهای css مخفی کنیم؟ همچنین در لینک زیر به معرفی تگ Alt یا متن جایگزین تصویر و تأثیر آن بر روی سئو سایت پرداخته ایم: http://bit.ly/2VipAks

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا