videos

عارضه دیگرى از عفونت ویروس کرونا عفونت مهاجم قارچى در ناحیه سینوس ها

عارضه دیگرى از عفونت ویروس کرونا عفونت مهاجم قارچى در ناحیه سینوس ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیماری ها در این زمینه بهتر است با دکتر جهانگیر قربانی متخصص گوش و حلق و بینی در تهران با شماره تماس : ۰۲۱۸۸۶۷۳۱۸۱ تماس برقرار کنید. آدرس سایت :http://drghorbani.net آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/doctor_ghorbani/

عارضه دیگرى از عفونت ویروس کرونا عفونت مهاجم قارچى در ناحیه سینوس ها

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیماری ها در این زمینه بهتر است با دکتر جهانگیر قربانی متخصص گوش و حلق و بینی در تهران با شماره تماس : ۰۲۱۸۸۶۷۳۱۸۱ تماس برقرار کنید. آدرس سایت :http://drghorbani.net آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/doctor_ghorbani/

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بیماری ها در این زمینه بهتر است با دکتر جهانگیر قربانی متخصص گوش و حلق و بینی در تهران با شماره تماس : ۰۲۱۸۸۶۷۳۱۸۱ تماس برقرار کنید. آدرس سایت :http://drghorbani.net آدرس اینستاگرام : https://www.instagram.com/doctor_ghorbani/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا