videos

علت ترش کردن و ریفلاکس معده

علت ترش کردن و ریفلاکس معده

در این ویدئو علت برگشتن اسید معده به داخل مری که باعث احساس سوزش در مری و گلو می شود، توضیح داده می شود. این بیماری به اسم برگشت اسید معده یا ترش کردن شناخته می شود. برای سوألات خود می توانید با داروخانه مهتاطب تماس بگیرید. 53867-021 https://mag.mahtateb.com/fa/محصولات/ویدئو-برگشت-اسید-معده

علت ترش کردن و ریفلاکس معده

در این ویدئو علت برگشتن اسید معده به داخل مری که باعث احساس سوزش در مری و گلو می شود، توضیح داده می شود. این بیماری به اسم برگشت اسید معده یا ترش کردن شناخته می شود. برای سوألات خود می توانید با داروخانه مهتاطب تماس بگیرید. 53867-021 https://mag.mahtateb.com/fa/محصولات/ویدئو-برگشت-اسید-معده

در این ویدئو علت برگشتن اسید معده به داخل مری که باعث احساس سوزش در مری و گلو می شود، توضیح داده می شود. این بیماری به اسم برگشت اسید معده یا ترش کردن شناخته می شود. برای سوألات خود می توانید با داروخانه مهتاطب تماس بگیرید. 53867-021 https://mag.mahtateb.com/fa/محصولات/ویدئو-برگشت-اسید-معده

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا