videos

نشانه های وجود خداوند در جهان هستی

نشانه های وجود خداوند در جهان هستی

زمین : “وَ فِی الْاَرْضِ آیاتٌ لِلمُوقِنِینَ : و در زمین ، نشانه هایی برای اهل یقین هست .(سوره ی ذاریات ، آیه 29)” در قرآن ، حدود 80 بار درباره ی آفرینش زمین بحث شده است . امام صادق (ع) به مفضّل ، یکی از یاران خود فرموده اند :”فکر کن در خصوصیات آفرینش این زمین که به گونه ای محکم و استوار قرار داده شده که محلّ استقرار اشیاء باشد و مردم بتوانند در احتیاجاتشان ، بر آن کوشش کنند و هنگام آرامش و استراحت ، بر روی زمین بنشینند و یا به خواب روند … و عبرت بگیر از آنچه هنگام زلزله ها به مردم می رسد که دیگر زمین آرامشی ندارد و مردم ناچار به ترک خانه ها شده فرار میکنند .” تعجب اینجاست که این کره خاکی با این عظمت و با میلیارد ها مسافر و با سرعتی فوق العاده ، مانند گهواره ای آرام است. در اقیانوس ها و دریاها که بخش عمده کره زمین را گرفته اند نیزعجایب شگفتی وجود دارد . امام صادق (ع) به مفضل فرمودند :”اگر میخواهی وسعت حکمت آفریدگار و محدود بودن دانش مخلوقات را بدانی ، نظر کن به آنچه در اقیانوس ها از انواع ماهیان و جنبندگان آبزی و صدف ها وجود دارد : انواعی که شماره ندارد و منافع آن ، تدریجاً برای بشر روشن میشود .” https://www.namasha.com/v/CLcfSLzd https://www.namasha.com/v/mjcEgIWB http://dashtlaleh.blogfa.com/

نشانه های وجود خداوند در جهان هستی

زمین : ”وَ فِی الْاَرْضِ آیاتٌ لِلمُوقِنِینَ : و در زمین ، نشانه هایی برای اهل یقین هست .(سوره ی ذاریات ، آیه 29)” در قرآن ، حدود 80 بار درباره ی آفرینش زمین بحث شده است . امام صادق (ع) به مفضّل ، یکی از یاران خود فرموده اند :”فکر کن در خصوصیات آفرینش این زمین که به گونه ای محکم و استوار قرار داده شده که محلّ استقرار اشیاء باشد و مردم بتوانند در احتیاجاتشان ، بر آن کوشش کنند و هنگام آرامش و استراحت ، بر روی زمین بنشینند و یا به خواب روند … و عبرت بگیر از آنچه هنگام زلزله ها به مردم می رسد که دیگر زمین آرامشی ندارد و مردم ناچار به ترک خانه ها شده فرار میکنند .” تعجب اینجاست که این کره خاکی با این عظمت و با میلیارد ها مسافر و با سرعتی فوق العاده ، مانند گهواره ای آرام است. در اقیانوس ها و دریاها که بخش عمده کره زمین را گرفته اند نیزعجایب شگفتی وجود دارد . امام صادق (ع) به مفضل فرمودند :”اگر میخواهی وسعت حکمت آفریدگار و محدود بودن دانش مخلوقات را بدانی ، نظر کن به آنچه در اقیانوس ها از انواع ماهیان و جنبندگان آبزی و صدف ها وجود دارد : انواعی که شماره ندارد و منافع آن ، تدریجاً برای بشر روشن میشود .” https://www.namasha.com/v/CLcfSLzd https://www.namasha.com/v/mjcEgIWB http://dashtlaleh.blogfa.com/

زمین : ”وَ فِی الْاَرْضِ آیاتٌ لِلمُوقِنِینَ : و در زمین ، نشانه هایی برای اهل یقین هست .(سوره ی ذاریات ، آیه 29)” در قرآن ، حدود 80 بار درباره ی آفرینش زمین بحث شده است . امام صادق (ع) به مفضّل ، یکی از یاران خود فرموده اند :”فکر کن در خصوصیات آفرینش این زمین که به گونه ای محکم و استوار قرار داده شده که محلّ استقرار اشیاء باشد و مردم بتوانند در احتیاجاتشان ، بر آن کوشش کنند و هنگام آرامش و استراحت ، بر روی زمین بنشینند و یا به خواب روند … و عبرت بگیر از آنچه هنگام زلزله ها به مردم می رسد که دیگر زمین آرامشی ندارد و مردم ناچار به ترک خانه ها شده فرار میکنند .” تعجب اینجاست که این کره خاکی با این عظمت و با میلیارد ها مسافر و با سرعتی فوق العاده ، مانند گهواره ای آرام است. در اقیانوس ها و دریاها که بخش عمده کره زمین را گرفته اند نیزعجایب شگفتی وجود دارد . امام صادق (ع) به مفضل فرمودند :”اگر میخواهی وسعت حکمت آفریدگار و محدود بودن دانش مخلوقات را بدانی ، نظر کن به آنچه در اقیانوس ها از انواع ماهیان و جنبندگان آبزی و صدف ها وجود دارد : انواعی که شماره ندارد و منافع آن ، تدریجاً برای بشر روشن میشود .” https://www.namasha.com/v/CLcfSLzd https://www.namasha.com/v/mjcEgIWB http://dashtlaleh.blogfa.com/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا