آموزشی

کارگاه کشف پیام‌های پنهان رسانه‌ها

کارگاه سواد رسانه‌ای با بشیر حسینی – قسمت چهارمدر چهارمین جلسه از کارگاه سواد رسانه‌ای بشیر حسینی به چند نکته در مورد فرا متن و کشف پیام‌های پنهان رسانه‌ها اشاره می‌کند.

کارگاه کشف پیام‌های پنهان رسانه‌ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا