علم و تکنولوژی

22. اکولوژی شناختی: گفتگو با مهندس محمد درویش

بوم شناسی شناختی یا اکولوژی شناختی (Cognitive Ecology) عبارتی است برای توصیف حوزه‌ای میان رشته‌ای که به مطالعه پدیده‌های شناختی در زمینه‌های اجتماعی و محیط زیست می‌پردازد. در این اپیزود بر خلاف سایر گفتگو ها که تلاش کرده‌ایم درباره مفاهیم علوم شناختی به زبان ساده سخن بگوییم، یا تلاش کنیم کاربردهای یافته‌های علوم شناختی را بیان کنیم؛ تلاش‌مان بر بیان لزوم پرداختن به حوزه‌ای میان رشته‌ای است. چشم انداز یکپارچه‌ای که از جنبه‌های روانشناسی اکولوژی ک، علوم شناختی، بوم شناسی تکاملی و انسان شناسی تشکیل شده است. در گفتگو با مهندس محمد درویش به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های محیط زیست اگرچه به چرایی حوزه‌ی مطالعاتی " اکولوژی شناختی" نمی‌پردازیم! اما سعی بر آن داریم تا ضرورت پژوهش و کنش در فضا را روشن کنیم.

22. اکولوژی شناختی: گفتگو با مهندس محمد درویش

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا