خبری

آیا دولت در بازار بورس دخالت می‌کند؟

روح الله میرصانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس در گفتگو با بازار گفت: در دوران ریزش بورس، دولت کارگزاران بورس را با اقدامات مختلف تحت فشار زیادی قرار داد. دولت وظیفه نظارت بر بازار را داشت اما به دور از وظیفه نظارتی خود با فشار بر کارگزاران برای نفروختن سهام خود و حذف و ابطال سفارش‌های فروش سهامداران سعی کرد تا به نفع سهامداران حقیقی، شاخص بورس را مثبت نشان دهد. بنابراین می‌توان گفت سازمان بورس تحت فشار نهادهای حاکمیتی در بازار بورس دخالت کرده است.

آیا دولت در بازار بورس دخالت می‌کند؟

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا