موسیقی

( رضا صادقی – یه چیزی میشه دیگه )

همیشه جای شکرش هستهمه چیمون از این که هستمیتونست بدترم باشه

( رضا صادقی - یه چیزی میشه دیگه )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا